Archives for Ireneusz Komorowski

Stowarzyszenie plantatorów zmienia się w odpowiedzi na zmiany w otoczeniu rynkowym

W dniach 3 i 4 marca 2023 w Nowym Mieście nad Pilicą odbyło się XXIX Walne Zebranie Stowarzyszenia Polskich Plantatorów Borówki. Coroczne spotkanie było okazją do omówienia najbardziej istotnych dla plantatorów tematów związanych ze zmieniającym się otoczeniem rynkowym. Prawo podaży i popytu nie omija borówek na rynku międzynarodowym i krajowym. Podaż rośnie szybciej niż popyt, rosną także koszty produkcji, a ceny uzyskiwane przez plantatorów spadają. Zmiany w otoczeniu mobilizują do zmian w samej organizacji. Walne Zebranie członków zmieniło statutowe cele działania stowarzyszenia i wybrało Zarząd na nową kadencję. Zebrani wybrali nowego prezesa Stowarzyszenia. Funkcję tę objął p. Bartłomiej Milczarek, który
Read More