W imieniu Zarządu SPBA mam zaszczyt zaprosić Państwa na XXIII Walny Zjazd Stowarzyszenia, który odbędzie się w dniach 27-29.01.2017 w Spale – Hotel Mościcki.
Ufam, że szczególnie zamieszczone w programie (zał. 1) spotkania dyskusyjne zachęcą Państwa nie tylko do przyjazdu, ale także do wzięcia w nich aktywnego udziału. Zarząd liczy na wysoką frekwencję, gdyż jest to Zjazd wyborczy. Indywidualne zamówienia usług hotelowych ( z wyszczególnieniem ilości osób, noclegów i posiłków) proszę kierować do P. Agnieszki Marczewskiej tel. 48 602 438 901, 22 647 32 86, amarczewska@spainvest.com.pl.
Termin zgłaszania uczestnictwa upływa z dniem 22.01.2017. Osoby, które z różnych względów, nie będą mogły wziąć udziału w naszym spotkaniu proszone są o powiadomienie Zarządu, aby uniknąć dodatkowych telefonów.

Z wyrazami szacunku
Ireneusz Komorowski – Prezes Zarządu SPBA

Orientacyjny koszt pobytu:
pokój 1os. – 110zł. pokój 2os. – 220zł.
obiad piątek – 50zł. kolacja piątek – 40zł.
obiad sobota – 65zł. uroczysta kolacja sobota – 110zł.
obiad niedziela – 65zł.

Program XXIII Zjazdu SPBA

Menu XXIII Zjazdu SPBA